Stavebná firma BRAIN Plus

Profil firmy

Činnosť firmy siaha do roku 1998.

Od roku 2006 sa premenovala na Brain plus s. r. o.

Spoločnosť BRAIN plus sme založili v roku 1998. Firma pôsobila v právnej forme "fyzická osoba" až do roku 2006, kedy sa zmenila forma podnikania na spolo§ňčnosť s ručením obmedzeným. BRAIN plus je spoločnosť, ktorá sa zaoberá

Naša spoločnosť spolupracuje so viacerými osvedčenými subdodáveteľmi, v spolupráci s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať i práce veľkého rozsahu. Vlastníme osvedčenie: Realizácia stavieb so stavebným systémom YTONG.

Pri stavebných prácach používame len kvalitné materiály, čím dosahujeme vysokú kvalitu našej práce.